Biologia
 
Ciekawa Biologia 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Mariola Kukier-Wyrwicka, Hanna Werblan-Jakubiec
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

Wymień nazwy rzędów gromady płazów

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

OGONIASTE: salamandra plamista, traszka grzebieniasta,

BEZOGONOWE: ropucha szara, żaba trawna, żaba śmieszka, kumak górski, kumak nizinny, rzekotka drzewna

BEZNOGIE: łusecznik, płazowiec