Biologia
 
Ciekawa Biologia 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Mariola Kukier-Wyrwicka, Hanna Werblan-Jakubiec
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

Wyjaśnij, co to jest wartość energetyczna pokarmu.

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Wartość energetyczna pokarmu określa się jako ilość energii, którą organizm może przyswoić po spożyciu i strawieniu określonego pokarmu.

Wartość energetyczną pokarmu podaje się w kilokaloriach i kilodżulach. Jedna kilokaloria , to taka ilość ciepła, która powoduje podniesienie teperatury 1g czystej chemicznie wody o 1oC.