Biologia
 
Ciekawa Biologia 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Mariola Kukier-Wyrwicka, Hanna Werblan-Jakubiec
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Wyjaśnij, na czym polega zdrowie 5.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Wyjaśnij, na czym polega zdrowie

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Zdrowie fizyczne  to prawidłowe funkcjonowanie organizmu oraz jego tkanek i narządów. 

 

Zdrowie psychiczne  to brak zaburzeń psychicznych i patologicznych objawów ze strony psychicznej. Człowiek zdrowy psychicznie jest zdolny do samorealizacji, twórczego rozwoju i odbieranie rzeczywistości taką jaka jest.

 

Zdrowie społeczne  określa się jako zdolność do funkcjonowania w społeczeństwie, nawiązywania i podtrzymywania relacji interpersonalnych oraz przyjmowania określonych ról społecznych.