Biologia
 
Ciekawa Biologia 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Mariola Kukier-Wyrwicka, Hanna Werblan-Jakubiec
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Wykonaj samodzielnie rysunek neuronu i na 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wykonaj samodzielnie rysunek neuronu i na

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

 

  • dendryty - odbierają impulsy nerwowe i przekazują je do ciała komórki
  • ciało komórki - zawiera jądro komórkowe oraz pozostałe organella typowe dla komórki zwierzęcej - dzięki temu neurony mogą przeprowadzać wszystkie potrzebne do życia reakcje
  • akson - przekazuje impulsy nerwowe z ciała komórki do następnego neuronu lub komórki wykonawczej 
  • osłonka mielinowa - jej funkcją jest przede wszystkim przyspieszenie przewodzenia impulsów nerwowych, a ponad to stanowi ochronę mechaniczną dla aksonu
  • synapsy - znajdują sie na zakończeniach aksonu, są miejscem przenoszenia impulsu nerwowego z komórki nerwowej na inną komórkę - nerwową lub komórkę efektora (narządu wykonawczego)