Biologia
 
Bliżej biologii 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

Wykonaj polecenia. a) Uzupełnij schemat, wpisując

4 Zadanie
5 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie
6 Zadanie

a)

 

b) Mianem "Chorób brudnych rąk" określa się choroby rozprzestrzeniające się drogą pokarmową, ponieważ drobnoustroje przenoszone są na rękach i w ten sposób dostają się do układu pokarmowego.