Biologia
 
Bliżej biologii 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wskaż

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

C.  Oba zdania są prawdziwe