Biologia
 
Bliżej biologii 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Ewa Pyłka-Gutowska, Ewa Jastrzębska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Określ funkcje, jakie pełni w 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Funkcje pełnione przez układ krwionośny, nieodłącznie związane są z krążącą w tym układzie krwią:

  • krążenie krwi umożliwia utrzymanie równowagi wewnętrznej organizmu
  • główną rolą krwi jest transport gazów oddechowych - do wszystkich komórek oragnizmu doprowadza tlen i odprowadza dwutlenek węgla. Środkiem transportowym dla tlenu (i w niewielkim stopniu dla dwutlenku węgla) jest hemoglobina wchodząca w skład erytrocytów, natomiast dwutlenek węgla transportowany jest głównie za pośrednictwem osocza.
  • krew rozprowadza po organiźmie substancje pokarmowe i inne związki np. hormony
  • krew odbiera z komórek ciała substancje szkodliwe, będące produktami metabolizmu
  • bierze udział w termoregulacji - odbiera ona ciepło wytwarzane przez duże narządy np. wątrobę i rozprowadza je po organiźmie, a w razie potrzeby ochładza organizm.
  • leukocyty, wchodzące w skład krwi są jednocześnie komórkami układu odpornościowego. W związku z tym, krew uczestniczy w reakcjach odpornościowych organizmu.