Biologia
 
Bliżej biologii 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
W poniższej tabeli przedstawiono informacje dotyczące 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

W poniższej tabeli przedstawiono informacje dotyczące

3 Zadanie

a)

Związki organiczne zawarte są odpadach spożywczych oraz resztkach organicznych.

 

 • Dane:

50 - ilość kg odpadów spożywczych wytwarzanych przez 1 mieszkańca w 2005r.

22 - ilość kg resztek organicznych wytwarzanych przez 1 mieszkańca w 2005r.

50+22=72 - ilość kg odpadów zawierających związki organiczne wytwarzanych przez 1 mieszkańca w 2005r.

246 - ilość kg wszystkich odpadów wytwarzanych przez 1 mieszkańca w 2005r.

 

 • Szukane:

Jaki procent liczby 246 stanowi liczba 72 - ?

 

 • Obliczenia:

[(liczba, która jest procentem drugiej liczby) : (liczba, która jest całością)] ● 100%

 

 

Odpowiedź B.

 

b)

a - ilość kg odpadów wytwarzanych przez 1 mieszkańca w 2005r.

b - ilość kg odpadów wytwarzanych przez 1 mieszkańca w 2030r.

 

Aby obliczyć % o jaki wzrosła ilość odpadów należy wykonać poniższe działanie:


 

Przykład:

a - ilość kg odpadów szkła wytwarzanych przez 1 mieszkańca w 2005r.

b - ilość kg odpadów szkła wytwarzanych przez 1 mieszkańca w 2030r.

a=35 [kg]

b=40 [kg]

 

 

 • odpady spożywcze: 0%
 • papier, tektura: 28,6%
 • szkło: 14,3%
 • metale: 150%
 • tworzywa sztuczne: 87,5%
 • resztki organiczne: 13,6%
 • resztki nieorganiczne: 0%
 • inne: 0%

 

ODPOWIEDŹ : B. Metali, F. Tworzyw sztucznych