Biologia
 
Bliżej biologii 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Ewa Pyłka-Gutowska, Ewa Jastrzębska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Wyjaśnij, dlaczego podczas wytwarzania gamet 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Wyjaśnij, dlaczego podczas wytwarzania gamet

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

Dzięki mejozie powstają komórki niezbędne w procesie rozmnażania płciowego - gamety. Proces mejozy warunkuje to, że powstające komórki rozrodcze mają zredukowaną o połowę liczbę chromosomów (1n) i dzięki temu, po ich połączeniu się powstaje diploidalna zygota. W konsekwencji wszystkie komórki danego organizmu mają taką samą liczbę chromosomów.