Biologia
 
Bliżej biologii 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Ewa Pyłka-Gutowska, Ewa Jastrzębska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Na wybranym przykładzie pary organizmów 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Na wybranym przykładzie pary organizmów

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Bakterie i pierwotniaki żyjące w żołądku przeżuwaczy - a dokładniej w żwaczu, mają zdolność wytwarzania enzymów trawiących celulozę. Celuloza (błonnik) jest cukrem wchodzącym w skład ściany komórkowej komórek roślinnych. Ssaki nie posiadają enzymów, które potrafiłyby rozłożyć celulozę. Dlatego w trawieniu celulozy pomagają przeżuwaczom bakterie i pierwotniaki. Co więcej, wykorzystują one strawioną celulozę do wytwarzania związków organicznych wchodzących w skład ich organizmu.