Biologia
 
Bliżej biologii 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Ewa Pyłka-Gutowska, Ewa Jastrzębska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013

Krążenie materii i przepływ energii w większości

30 Zadanie
31 Zadanie
32 Zadanie
33 Zadanie

A. P

B. P

C. P

D. F  (zawiera jej najmniej)

E. F  (ulega rozproszeniu)