Biologia
 
Bliżej biologii 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Ewa Pyłka-Gutowska, Ewa Jastrzębska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013

Rozwój zarodkowy człowieka początkowo odbywa się

30 Zadanie
31 Zadanie
32 Zadanie
33 Zadanie

A. 3

B. 5

C. 2

D. 1

E. 4