Biologia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Ewa Pyłka-Gutowska, Ewa Jastrzębska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013

Odnawialne źródła energii to naturalne źródła energii, które pomimo ciągłego używania odnawiają się na nowo w krótkim czasie a ich zasoby nie zmniejszają się na długo. Pozyskiwanie energii z takich źródeł z reguły nie wpływa negatywnie na środowisko. Do odnawialnych źródeł energii zaliczyć można m.in. energię wody, energię wiatru, energię słoneczną.