Biologia
 
Bliżej biologii 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Ewa Pyłka-Gutowska, Ewa Jastrzębska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Na czym polegał proces uczłowieczania. 4.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Na czym polegał proces uczłowieczania.

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Proces uczłowieczenia polegał na stopniowych zmianach w budowie oraz trybie życia, które doprowadziły do powstania człowieka współczesnego. Na proces uczłowieczenia składało się wiele czynników i zmian:

  • pierwszymi krokami było przybranie pionowej postawy ciała i poruszanie się przy pomocy tylnych kończyn
  • wygięcie kręgosłupa w formie litery S pozwoliło na łatwiejsze poruszanie się w pozycji pionowej i utrzymywanie w tej pozycji głowy
  • pionizacja ciała wpłynęła także na zmniejszenie długości kończyn górnych w stosunku do kończyn dolnych; wysklepienie stopy (wygięcie jej w łuk); równoległe ustawienie palców stopy
  • uwolnienie kończyn górnych pozwoliło na wykorzystanie ich do chwytania i przenoszenia przedmiotów, wykonywania narzędzi, ubrań i innych przedmiotów użytku codziennego oraz tych związanych ze sztuką i kulturą
  • zmiany sposobu odżywiania się - spożywanie pokarmów mięsnych, doprowadziły do zmian w uzębieniu i zmian kształtu szczęki (z V-kształtnej do U-kształtnej)
  • wykonywanie coraz bardziej skomplikowanych czynności możliwe było dzięki rozrośnięciu się kory mózgowej, co z kolei wpłynęło na powiększenie się masy mózgu oraz objętości mógu i mózgoczaszki
  • coraz silniejszy rozwój mózgu doprowadził do rozwoju mowy
  • coraz większa liczba ludności zmusiła naszych przodków do ponownej zmiany sposobu odżywiania - przeszli oni na zbieractwo i hodowlę. Doprowadziło to do udomowienia niektórych zwierząt i przenoszenia się w miejca, gdzie występują tereny odpowiednie pod uprawę
  • zwiększająca się liczba ludności oraz ich domostw i gospodarstw doprowadziła w końcu do rozwoju przemysłu