Biologia
 
Bliżej biologii 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Ewa Pyłka-Gutowska, Ewa Jastrzębska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Na poniższym rysunku przedstawiono dzieci 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

B - allel warunkujący ciemną barwę włosów

b - allel warunkujący jasną barwę włosów

bb - genotyp ojca (musi być homozygotą recesywną, skoro ma jasny kolor włosów)

 

Jeżeli potomstwo tego mężczyzny ma ciemne włosy, oznacza to, że któreś z dzieci musi posiadać w swoim genotypie allel dominujący B determinujący ciemny kolor włosów. Mężczyzna nie posiada allelu dominującego B (posiada tylko allele recesywne b), dlatego dziecko musiało odziedziczyć ten allel po matce. 

 

  • Jeżeli matka byłaby homozygotą dominującą (BB) to 100% potomstwa tej pary miałoby ciemne włosy (patrz poniżej).

Przypadek 1:

P: BB x bb

Gamety matki: B, B

Gamety ojca: b, b

F1:

 

B

B

b

Bb

Bb

b

Bb

Bb

 

W tym przypadku 100% potomstwa będzie miało ciemny kolor włosów (B dominuje nad b).

 

 

  • Jeżeli matka byłaby heterozygotą (Bb) to jest szansa, że wśród potomstwa będą dzieci o jasnych włosach, ponieważ w pokoleniu F1 wystąpią genotypy bb (patrz poniżej).

Przypadek 2:

P: Bb x bb

Gamety matki: B, b

Gamety ojca: b, b

F1:

 

B

b

b

Bb

bb

b

Bb

bb

 

W tym przypadku 50% potomstwa będzie miało jasny kolor włosów (ponieważ występują homozygoty recesywne).

 

a)  B. ciemny.

b)  II. Bb