Biologia
 
Bliżej biologii 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Ewa Pyłka-Gutowska, Ewa Jastrzębska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Określ skutki wybranej mutacji genowej 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Skutki mutacji genu odpowiedzialnego za prawidłowe krzepnięcie krwi -  hemofilia:  skłonność do krwawień, których nie sa się opanować.

Skutki mutacji genu odpowiedzialnego za właściwe funkcjonowanie komórek nabłonka oddechowego -  mukowiscydoza:  wytwarzanie nadmiernej ilości śluzu zalegającego w płucach, co utrudnia przepływ i wymianę gazów oddechowych. Powoduje to uszkodzenia płuc i niewydolność odechową. 

Skutki mutacji genu odpowiedzialnego za prawidłową budowę hemoglobiny krwinek czerwonych -  anemia sierpowata:  powstawanie nieprawidłowo zbudowanej hemoglobiny, która mniej efektywniej wiąże tlen. Krwinki czerwone o sierpowatym kształcie mają skłonność do rozpadania się, a im mniej krwinek czerwonych, tym organizm jest słabiej dotleniony,