Matematyka
 
Matematyka 1. Ćwiczenia podstawowe (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Jacek Lech
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

W trójkącie prostokątnym jeden z kątów ostrych

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

Miara jednego z kątów ostrych:

Miara drugiego kąta ostrego:

Miara trzeciego kąta (prostego):

Sporządzamy równania w oparciu o znajomość sumy miar kątow w trójkącie.

Odpowiedź:

Kąty tego trójkąta mają miary 51°,39° i 90°.