Matematyka
 
Matematyka 1. Ćwiczenia podstawowe (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Jacek Lech
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

Uzupełnij: 1m²=........cm² 1cm²=.......m²

4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie