Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Jacek Lech
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Oszacuj wyniki działań. Podkreśl te, których wynik jest większy 4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Oszacuj wyniki działań. Podkreśl te, których wynik jest większy

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie

Wiemy, że 70+30=100. Dodajemy do siebie liczbę większą od 70 i liczbę większą od 30, zatem otrzymamy w wyniku liczbę większą niż 100.

Wiemy, że 120-20=100. Od liczby mniejszej niż 120 odejmujemy liczbę większą niż 20, więc otrzymamy liczbę mniejszą niż 100.

Wiemy, że 5∙20=100. Te wyrażenie to iloczyn liczby większej niż 5 i liczby większej niż 20, zatem w wyniku otrzymamy liczbę większą niż 100.

Wiemy, że 400:4=100. W tym wyrażeniu dzielimy liczbę większą niż 400 przez liczbę mniejszą niż 4, zatem otrzymamy wynik większy niż 100, bo im mniejszy jest dzielnik, tym większy jest wynik.

Do podkreślenia: