Matematyka
 
Matematyka 1. Ćwiczenia podstawowe (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Jacek Lech
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

Poniżej zaznaczono znaki alfabetu Braille'a używanego przez niewidomych.

3 Zadanie
1 Zadanie

Figury mające oś symetrii to: