Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Każdy bok prostokąta o wymiarach 4.89 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Obliczamy pole początkowe: 

`P_1=10\ cm*8\ cm=80\ cm^2` 

 

Obliczamy, jakie długości mają boki nowego prostokąta:

`10\ cm-25%*10\ cm=10\ cm-0,25*10\ cm=10\ cm-2,5\ cm=7,5\ cm` 

`8\ cm-25%*8\ cm=8\ cm-0,25*8\ cm=8\ cm-2\ cm=6\ cm` 

 

Obliczamy pole nowego prostokąta:

`P_2=7,5\ cm*6\ cm=7\ cm*6\ cm+0,5\ cm*6\ cm=42\ cm^2+3\ cm^2=45\ cm^2` 

 

Obliczamy, o ile procent zmniejszyło się pole prostokąta. czyli jaką część starego pola stanowi różnica pól:

`(80-45)/80=35/80=(35*125)/(80*125)=4375/10000=(43,75)/100=43,75%` 

 

Odpowiedź:

Pole prostokąta zmniejszyło się o 43,75%.