Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
W pewnej klasie jest 27 uczniów, w tym 12 chłopców 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Obliczamy, ile dziewcząt jest w tej klasie: 

`27-12=15` 

 

Obliczamy, o ile więcej jest dziewcząt niż chłopców: 

`15-12=3` 

 

Obliczamy, o ile procent więcej jest dziewcząt niż chłopców, czyli jaką część liczby chłopców stanowi różnica obliczona wcześniej: 

`3/12=1/4=25/100=25%` 

Odpowiedź:

W tej klasie jest o 25% więcej dziewcząt niż chłopców.