Matematyka
 
Liczy się matematyka 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

Odczytaj współrzędne punktów A, B, C, D

1 Zadanie

W każdym przykładzie zaczynamy od wyznaczenia jednostki. Obliczamy odległość między dowolnymi dwiema zaznaczonymi liczbami i dzielimy ją przez ilość odcinkow jednostkowych, które się między nimi znajdują.