Matematyka
 
Liczy się matematyka 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

 

Czworokąt ABCD to deltoid o przekątnych długości 9 i 6. Pole deltoidu obliczamy jako połowę iloczynu długości przekątnych.