Matematyka
 
Liczy się matematyka 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

Oceń, które ze zdań jest prawdziwe

4 Zadanie
1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

 

Równoległobok musi mieć dwie pary boków równoległych. Trapez równoramienny ma jedną parę boków równoległych (podstawy trapezu), ale nie jest równoległobokiem. 

 

 

Suma miar wszystkich kątów czworokąta jest równa 360 stopni. Jeśli wszystkie cztery kąty mają mieć jednakowe miary, to każdy z nich ma miarę 360:4=90 stopni. Prostokąt ma wszystkie kąty proste, ale nie musi mieć boków równej długości. 

 

 

Poniższy trepez prostokątny ma trzy boki jednakowej długości, a czwarty jego bok ma inną długość.