Matematyka
 
Liczy się matematyka 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Uzasadnij, że pole kwadratu nie jest 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Wielkości są wprost proporcjonalne, jeśli ich iloraz jest stały. 

 

 

długość boku kwadratu      
pole kwadratu      
iloraz pola przez długość boku      

 

Otrzymane iloray są różne, co oznacza, że pole kwadratu i długość jego boku nie są wielkościami wprost proporcjonalnymi.