Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

W fabryce św. Mikołaja przygotowywane są prezenty

29 Zadanie
1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

 

Warto zwrócić uwagę, że na numery miejsc, na których znajdują się prezenty rodzaju pierwszego, to liczby, które przy dzieleniu przez 3 dają resztę 1

 

 

 

Pierwszy prezent rodzaju I znajduje się na miejscu numer 1, drugi prezent tego rodzaju znajduje się na miejscu 1+3=4, trzeci na miejscu 1+3+3=7 itd, zapiszmy i zauważmy, jak obliczyć numer miejsca, na którym znajduje się dziesiąty prezent rodzaju I: 

  

   

  

   

 

 

 

 

 

Dziesiąty prezent rodzaju I znajduje się na miejscu dwudziestym ósmym. 

 

 

 

 

   

Setny prezent tego rodzaju znajduje się na miejscu o numerze 298. 

 

 

 

Zapiszmy, na jakich miejscach znajdują się prezenty poszczególnych rodzajów: 

  • rodzaj I - miejsca 1, 4, 7, 10, 13, 16 itd. - numer miejsca to liczba, która przy dzieleniu przez 3 daje resztę 1
  • rodzaj II - miejsca 2, 5, 8, 11, 14, 17 itd. - numer miejsca to liczba, która przy dzieleniu przez 3 daje resztę 2
  • rodzaj III - miejsca 3, 6, 9, 12, 15, 18, itd. - numer miejsca to liczba podzielna przez 3

Teraz sprawdźmy podzielność przez 3 numerów miejsc podanych w treści zadania: 

  

 

 

Na miejscu o numerze 41 znajduje się prezent rodzaju II, a na miejscu numer 201 znajduje się prezent rodzaju III. 

 

 

 

  

 

 

`(4)\ "czwarty: "\ \ \ 2+3+3+3=2+ul(ul(3))*3` 

`.` 

`.` 

`.` 

`(n)\ "n-ty: "\ \ \ 2+(n-1)*3`