Matematyka
 
Liczy się matematyka 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego, jaką miarę ma kąt zaznaczony na zielono

22 Zadanie
23 Zadanie
24 Zadanie
25 Zadanie
26 Zadanie
27 Zadanie
28 Zadanie

Wszystkie kąty dają razem kąt pełny, o mierze 360 stopni, więc zielony kąt ma miarę: