Biologia
 
Ciekawa biologia 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013

Przeanalizuj tekst źródłowy i wykonaj polecenie.

4 Zadanie

I. B

II. B

III. A