Biologia
 
Ciekawa biologia 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013

Przeanalizuj tekst źródłowy i wykonaj polecenie.

5 Zadanie

Z (...) cyklicznie. Wzrasta (...) nieodpornych oraz zmniejsza się (...).