Biologia
 
Ciekawa biologia 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013

W tabeli podano cechy dwóch gatunków lisów.

2 Zadanie
3 Zadanie

TAK      NIE

NIE      TAK

Kolejno od góry:

TAK      NIE

NIE      TAK

NIE      TAK

TAK      NIE

NIE       TAK

TAK      NIE