Biologia
 
Ciekawa biologia 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Na podstawie zamieszczonej w podręczniku 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Na podstawie zamieszczonej w podręczniku

2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

ATG   TTC   GCT   TCA   AGC   GGG   TAT

MET    PHE   ALA    SER    SER     GLY     TYR