Biologia
 
Ciekawa biologia 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Mariola Kukier-Wyrwicka, Hanna Werblan-Jakubiec
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Wskaż poprawne dokończenie zdania. Osoba 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Osoba o grupie krwi 0 nie może mieć dziecka o grupie krwi  C. AB.

 

Uwaga: Aby powstało dziecko o grupie krwi AB, w genotypie obojga rodziców muszą być allele warunkujące grupę A, B lub AB. Osoba o grupie krwi 0 posiada tylko allele i 0 i 0 , więc nie może mieć dziecka o grupie krwi AB.