Biologia
 
Ciekawa biologia 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Mariola Kukier-Wyrwicka, Hanna Werblan-Jakubiec
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013

Istotą terapii genowej jest wprowadzenie prawidłowych genów do odpowiednich komórek pacjenta. Wprowadzony gen działa obok zmutowanego genu lub zamiast niego, dzięki temu znoszone jest jego negatywne działanie.