Biologia
 
Ciekawa biologia 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Mariola Kukier-Wyrwicka, Hanna Werblan-Jakubiec
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Krótko omów przebieg mejozy. 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Podczas pierwszego podziału mejotycznego pary chromosomów homologicznych ustawiają się w płaszczyźnie równikowej komórki. Następnie dochodzi do wymiany fragmentów chromatyd chromosomów homologicznych i do biegunów komórki odciągane są całe chromosomy: po jednej z pary. Następuje podział cytoplazmy i odtwarza się otoczka jądrowa - powstały dwie komórki potomne o zredukowanej liczbie chromosomów. W drugim podziale mejotycznym, dzielą się obie komóki powstałe podczas pierwszego podziału mejotycznego. Tak jak w przypadku mitozy, chromosomy ustawiają się w płaszczyźnie równikowej komórki i do biegunów komórki odciągane są chromatydy. Następuje podział cytoplazmy Odtwarza się otoczka jądrowa. W konsekwencji obu podziałów mejotycznych, z jednej komóki powstają 4 komórki potomne o zmniejszonej o połowie liczbie chromosomów.