Biologia
 
Ciekawa biologia 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Mariola Kukier-Wyrwicka, Hanna Werblan-Jakubiec
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Omów budowę cząsteczki RNA. 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

RNA jest cząsteczką jednoniciową utworzoną z nukleotydów. W skład pojedynczego nukleotydu wchodzą: cukier ryboza, jedna z zasad azotowych: adenina, guanina, cytozyna lub uracyl oraz reszta kwasu fosforowego(V). Wyróżnia się trzy rodzaje RNA: rRNA, mRNA i tRNA - każdy z nich różni się budową, a także funkcją.