Biologia
 
Ciekawa biologia 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Mariola Kukier-Wyrwicka, Hanna Werblan-Jakubiec
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013

Wyjaśnij, dlaczego białka zalicza się do

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Białka są różnorodną grupą związków organicznych, zarówno pod względem budowy, jak i pod względem funkcji. Dzięki temu, że aminokwasy w łańcuchu białkowym mogą ustawiać się w dowolnej sekwencji, a potem dodatkowo łańcuchy te zwijają się, otrzymujemy wiele różniących się od siebie budową białek. Budowa białka determinuje to, jaką funkcję będzie spełniać to białko. Niektóre białka posiadają w swojej cząsteczce dodatkowo części niebiałkowe np. hemoglobina. Każda  grupa białek różni się od siebie budową i funkcjami: enzymy, hormony, przeciwciała, białka budulcowe itd.