Biologia
 
Ciekawa biologia 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Mariola Kukier-Wyrwicka, Hanna Werblan-Jakubiec
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Opisz przewidywane skutki efektu cieplarnianego. 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Opisz przewidywane skutki efektu cieplarnianego.

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
  • topnienie lodowców może spowodować podniesienie się poziomu wód i zatopienie lądów
  • większe parowanie wód może spowodować zwiększenie ilości opadów, a w konsekwencji powodzie
  • powiększenie się obszarów suchych: pustynnych i stepów
  • przemieszczenie się stref klimatycznych może doprowadzić do zmian zasięgów występowania organizmów
  • nasilenie się niekorzystnych zjawisk pogodowych np. huraganów, gwałtownych burz
  • długotrwałe susze