Biologia
 
Ciekawa biologia 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Mariola Kukier-Wyrwicka, Hanna Werblan-Jakubiec
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Omów drogę przepływu energii przez ekosystem. 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Omów drogę przepływu energii przez ekosystem.

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

ENERGIA przekazywana jest wzdłuż ogniw łańcucha pokarmowego w postaci wiązań chemicznych.  Aby ekosystem mógł istnieć i poprawnie funkcjonować potrzebny jest stały dopływ energii . Już na poziomie producentów konieczny jest dopływ energii ponieważ, rośliny wykorzystują energię świetlną do wytworzenia związków oragnicznych w procesie fotosyntezy. Przepływając przez kolejne poziomy troficzne tj. producentów, konsumentów I, II i III rzędu oraz destruentów energia zostaje wykorzystywana w procesach życiowych, a część z niej uwalniana jest w postaci ciepła. Na każdym kolejnym poziomie troficznym jest jej coraz mniej, dlatego konieczne jest ponowne dostarczanie energii do ekosystemu.