Biologia
 
Ciekawa biologia 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Mariola Kukier-Wyrwicka, Hanna Werblan-Jakubiec
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Wyjaśnij, jaki wpływ ma drapieżnik 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Jeśli drapieżniki (zjadający) rozmnażają się w miejscu, gdzie występuje duża populacja osobników będących potencjalnymi ofiarami (zjadanymi), to wzrost liczebności populacji drapieżników spowoduje zmiejszenie liczebności populacji ofiar.

Jeśli na danym terytorium występuje niewielka liczebnie populacja ofiar, to drapieżniki nie będą miały dostatecznej ilości pożywienia i zaczną wymierać - zmniejszy się wtedy liczebność populacji drapieżników.

 

Krótko mówiąc: drapieźnicy i ofiary nawzajem regulują swoją liczebność.