Biologia
 
Ciekawa biologia 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Mariola Kukier-Wyrwicka, Hanna Werblan-Jakubiec
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Scharakteryzuj konkurencję. 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Scharakteryzuj konkurencję.

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Konkurencja jest zjawiskiem, które polega na rywalizacji osobników jednego gatunku lub odrębnych gatunków o zasoby środowiska. W wyniku rywalizacji, konkurujące ze sobą osobniki zawsze ponoszą straty. 

Zjawisko konkurencji jest najbardziej nasilone pomiędzy osobnikami należącymi do tego samego gatunku - okresla się je mianem konkurencji wewnątrzgatunkowej.