Biologia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Agnieszka Baranowska -Morek, Małgorzata Kłyś, Urszula Depczyk
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Wykonaj polecenia. 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wykonaj polecenia.

6* Zadanie

a) zadanie indywidualne

b) 

  • segregacja odpadów komunalnych w posiadłościach prywatnych oraz w miejscach użytku publicznego
  • wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki i kontenery na śmiecie
  • gromadzenie nieczystości płynnych w pojemnikach bez odpływów
  • zapewnienie worków i pojemników przez urząd gminy/miasta 
  • zwiększenie częstotliwości odbierania odpadów z domów jedno- i wielorodzinnych, a także z terenów niezamieszkałych
  • zgniatanie butelek plastikowych
  • zapełnianie i zawiązywanie worków