Biologia
 
Świat biologii 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Agnieszka Baranowska -Morek, Małgorzata Kłyś, Urszula Depczyk
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Skreśl wyrazy tak, aby powstały zdania prawdziwe. 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Skreśl wyrazy tak, aby powstały zdania prawdziwe.

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
  • Proces replikacji polega na zmniejszeniu / podwojeniu liczby cząsteczek DNA.
  • Wymiana fragmentów chromatyd w chromosomach homologicznych zachodzi podczas mitozy / mejozy.
  • Podczas mejozy zachodzi / nie zachodzi losowy rozdział chromosomów homologicznych do komórek potomnych. 
  • DNA jest wykorzystywany jako matryca do powstawania mRNA / tRNA .