Biologia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Agnieszka Baranowska -Morek, Małgorzata Kłyś, Urszula Depczyk
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Uzupełnij tabelę. 4.13 gwiazdek na podstawie 8 opinii

 

Rodzaj zmienności

Przyczyna zmienności

Możliwość dziedziczenia zmienności (tak/nie)

Zmienność genetyczna

losowe łączenie się gamet; losowe rozchodzenie się chromosomów podczas podziału mejotycznego; rekombinacja materiału genetycznego; mutacje genetyczne

tak

Zmienność środowiskowa

funkcjonowanie osobników należących do jednego gatunku w różnych środowiskach

nie