Biologia
 
Świat biologii 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Agnieszka Baranowska -Morek, Małgorzata Kłyś, Urszula Depczyk
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Skreśl wyrazy tak, aby powstały 4.84 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Skreśl wyrazy tak, aby powstały

4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie
  • Na choroby sprzężone z płcią zdecydowanie częściej chorują mężczyźni / kobiety.
  • Nosicielami alleli warunkujących hemofilię mogą być tylko kobiety / mężczyźni.
  • U kobiet daltonizm ujawnia się wyłącznie u homozygot recesywnych / dominujących.