Biologia
 
Świat biologii 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Małgorzata Kłyś, Andrzej Kornaś, Marcin Ryszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014

Najbardziej skoncentrowanym źródłem energii, pełniącym

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

c)  tłuszcze