Biologia
 
Świat biologii 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Małgorzata Kłyś, Andrzej Kornaś, Marcin Ryszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Jak uważasz, dlaczego teoria ewolucji 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Jak uważasz, dlaczego teoria ewolucji

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

W czasach przed Darwinem, a nawet w okresie kiedy żył Darwin (wiek XIX) istniało wiele poglądów na temat powstawania gatunków. Wśród uczonych istnieli na przykład kreacjoniści, którzy twierdzili, że Bóg stworzył świat i wszystkie organizmy, które w niezmienionej formie istnieją do dziś. Inne poglądy mówiły o niezmienności gatunków, a jeszcze inne o tym, że nowe organizmy powstają samoistnie. Właśnie ze względu na współistnienie wielu poglądów, teoria ewolucji Darwina budziła wiele kontrowersji.