Biologia
 
Bliżej biologii 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: Ewa Pyłka-Gutowska, Ewa Jastrzębska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

Intensywność fotosyntezy jest wyższa przy dużej zawartości dwutlenku węgla w powietrzu. Jeśli w pomieszczeniu biurowym jest niedostateczna wymiana powietrza, to będzie tam duża zawartość dwutlenku węgla i roślina A będzie lepiej rosła, gdy zostanie umieszczona w takim środowisku.