Biologia
 
Bliżej biologii 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: Ewa Pyłka-Gutowska, Ewa Jastrzębska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

Wyjaśnij, jak powstały rafy koralowe.

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Rafy koralowe powstają z udziałem koralowców. Koralowce to parzydełkowce występujące tylko i wyłącznie w postaci polipa. Żyją one w koloniach i posiadają szkielet - zewnętrzny lub wewnętrzny. Do budowy szkieletu koralowce wykorzystują węglan wapnia pobierany z otaczającej je wody. Po obumarciu organizmów tych zwierząt, ich szkielety tworzą rafy koralowe.