Biologia
 
Ciekawa Biologia 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

Przeanalizuj tekst i rysunek, a następnie

4 Zadanie
5 Zadanie

B. sformułowanych hipotez